Frivilligt Arbejde

Forskellige former for frivilligt arbejde

Mange organisationer er afhængige af frivillige og ville ikke kunne overleve uden folk, der har lyst til at bruge deres fritid på at hjælpe.  Det kan for eksempel være hjemløseorganisationer, kvindekrisecentre og dyreværnsorganisationer. Men også sportsklubber og forskellige fritidstilbud er dybt afhængige af frivillige, der kan bidrage til at holde virksomheden i gang.

I Danmark er det meget populært, og mere end en tredjedel af befolkningen bruger tid på frivilligt arbejde.

Frivilligcentre

Der findes frivilligcentre flere steder i landet. Her hjælper man med at finde egnede kandidater og koordinere det frivillige arbejde i forskellige organisationer.

Det gør det enkelt for organisationer at finde de rigtige folk og for frivillige at finde et passende sted at bidrage ud fra deres personlige forudsætninger og interesser.

Hvis du er interesseret i at udføre frivilligt arbejde, anbefaler vi, at du henvender dig til dit nærmeste frivilligcenter for at få mere information om, hvilken hjælp der er brug for, og hvordan du kan bidrage.

Tag udgangspunkt i dine egne interesser

For at det frivillige arbejde skal føles meningsfuldt, så du orker at blive ved i en længere periode, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne interesser og evner. Hvis du er god til sprog, kan du måske hjælpe nyankomne eller skoleelever. Hvis du går meget op i madlavning, er et suppekøkken måske det perfekte sted for dig. Overvej, hvad du selv synes er sjovt, og hvordan dine evner bedst kan komme til nytte.

Støt en frivilligorganisation

Hvis du som virksomhed ønsker at donere en del af dit overskud og skabe goodwill for dit varemærke, kan det være en god idé at støtte en frivilligorganisation. Prøv at finde noget, der har relevans for din egen virksomhed eller ligger dit hjerte nær, så det føles oprigtigt.

Mange organisationer tilbyder markedsføringspakker med materiale, som virksomheden for eksempel kan lægge ud på sin hjemmeside eller lignende. Som virksomhed kan man vinde meget på at vise, at man tager ansvar og hjælper til, hvor man kan. Nogle af de organisationer, som mange støtter, er Læger uden grænser og forskellige organisationer, der kæmper mod sygdomme såsom cancer.

Du kan også kontakte et frivilligcenter og få at vide, hvilke organisationer der har brug for støtte, og hvordan du kan hjælpe økonomisk eller på anden måde. Nogle gange er der primært brug for penge, men andre organisationer har måske brug for en vare eller en tjeneste, som din virksomhed kan tilbyde. Fortæl, hvad du arbejder med – så hjælper frivilligcentret dig med at finde en passende organisation at støtte.

RSS

LEI – vigtige og historiske datoer

13 Jan 2019

Den 3. januar 2018 er nok den vigtigste dato, når det gælder LEI. Der er dog flere interessante datoer, som blandt andet viser, hvordan den nuværende lovgivning er blevet til.

3/1 2018

Fra og med denne dato gælder den nye lovgivning for værdipapirhandel. Reglen om LEI indebærer kort fortalt, at hver enkelt aktør, der indgår i en værdipapirhandel, skal kunne identificeres ved hjælp af en unik LEI-kode. Det betyder også, at virksomheder, der er omfattet af denne regel, ikke kan foretage handler med værdipapirer efter denne dato uden at have en LEI-kode. Teoretisk set behøver en juridisk person ikke at have en LEI-kode efter denne dato for at være i besiddelse af værdipapirer. Det skyldes, at koden udelukkende anvendes, når der skal gennemføres en transaktion. Hvis man kun ejer værdipapirer, har man ikke umiddelbart noget behov for en LEI-kode. På den anden side kan det være en stor fordel af have en kode, da man skal regne med en ventetid på 5-7 dage, den dag man af en eller anden grund ønsker at gennemføre en handel. Indtil da er ens værdipapirer ”indefrosset”.

16/8 2012

På denne dato trådte EMIR i kraft. Det er en EU-forordning om registrering af ”OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre”. EMIR indebærer i korte træk, at både juridiske personer og enkeltmandsvirksomheder skal rapportere alle transaktioner til et centralt register. Dette gælder ved handel med derivater. Man skal altså have en LEI-kode, men kravet er mere omfattende end som så. Det er nemlig også obligatorisk at kontrollere, at modparten i handlen også har en LEI-kode, forudsat at modparten er en virksomhed eller en juridisk person, som skal have en sådan i henhold til EMIR.

2011

Dette år tog man de første skridt i retning af indførelsen af kravet om LEI-koder. Flere forskellige internationale finansorganisationer udarbejdede en kravspecifikation til, hvordan LEI skulle udformes og fungere.

6/8 2012

På denne dato publicerede Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) en rapport med en række anbefalinger til, hvordan LEI skulle udformes og reguleres.

19/6 2012

Ovennævnte rapport blev taget op og drøftet af G20-landene. De valgte at bakke op om forslaget, hvilket satte fart i udarbejdelsen.

Historien bag LEI kan altså spores tilbage til 2011, hvor de første skridt blev taget. Årsagen til direktivet strækker sig dog endnu længere tilbage. Finanskrisen i 2008 fik mange til at sætte spørgsmålstegn ved sikkerheden i bankverdenen, og siden da er der blevet implementeret flere nye love og regler, som skal mindske risikoen for nye internationale finanskriser, der kan have en kraftig negativ indvirkning på de nationale økonomier.

Mere læsning: Gå ind på Wikipedia, og søg på LEI. Her kan du finde links til yderligere læsning om emnet og downloade adskillige publikationer.

https://da.nordlei.org kan du registrere LEI kode.

I Danmark er det meget populært med frivilligt arbejde, og mere end en tredjedel af befolkningen bruger tid på dette.