LEI – vigtige og historiske datoer

Den 3. januar 2018 er nok den vigtigste dato, når det gælder LEI. Der er dog flere interessante datoer, som blandt andet viser, hvordan den nuværende lovgivning er blevet til.

3/1 2018

Fra og med denne dato gælder den nye lovgivning for værdipapirhandel. Reglen om LEI indebærer kort fortalt, at hver enkelt aktør, der indgår i en værdipapirhandel, skal kunne identificeres ved hjælp af en unik LEI-kode. Det betyder også, at virksomheder, der er omfattet af denne regel, ikke kan foretage handler med værdipapirer efter denne dato uden at have en LEI-kode. Teoretisk set behøver en juridisk person ikke at have en LEI-kode efter denne dato for at være i besiddelse af værdipapirer. Det skyldes, at koden udelukkende anvendes, når der skal gennemføres en transaktion. Hvis man kun ejer værdipapirer, har man ikke umiddelbart noget behov for en LEI-kode. På den anden side kan det være en stor fordel af have en kode, da man skal regne med en ventetid på 5-7 dage, den dag man af en eller anden grund ønsker at gennemføre en handel. Indtil da er ens værdipapirer ”indefrosset”.

16/8 2012

På denne dato trådte EMIR i kraft. Det er en EU-forordning om registrering af ”OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre”. EMIR indebærer i korte træk, at både juridiske personer og enkeltmandsvirksomheder skal rapportere alle transaktioner til et centralt register. Dette gælder ved handel med derivater. Man skal altså have en LEI-kode, men kravet er mere omfattende end som så. Det er nemlig også obligatorisk at kontrollere, at modparten i handlen også har en LEI-kode, forudsat at modparten er en virksomhed eller en juridisk person, som skal have en sådan i henhold til EMIR.

2011

Dette år tog man de første skridt i retning af indførelsen af kravet om LEI-koder. Flere forskellige internationale finansorganisationer udarbejdede en kravspecifikation til, hvordan LEI skulle udformes og fungere.

6/8 2012

På denne dato publicerede Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) en rapport med en række anbefalinger til, hvordan LEI skulle udformes og reguleres.

19/6 2012

Ovennævnte rapport blev taget op og drøftet af G20-landene. De valgte at bakke op om forslaget, hvilket satte fart i udarbejdelsen.

Historien bag LEI kan altså spores tilbage til 2011, hvor de første skridt blev taget. Årsagen til direktivet strækker sig dog endnu længere tilbage. Finanskrisen i 2008 fik mange til at sætte spørgsmålstegn ved sikkerheden i bankverdenen, og siden da er der blevet implementeret flere nye love og regler, som skal mindske risikoen for nye internationale finanskriser, der kan have en kraftig negativ indvirkning på de nationale økonomier.

Mere læsning: Gå ind på Wikipedia, og søg på LEI. Her kan du finde links til yderligere læsning om emnet og downloade adskillige publikationer.

https://da.nordlei.org kan du registrere LEI kode.

13 Jan 2019

I Danmark er det meget populært med frivilligt arbejde, og mere end en tredjedel af befolkningen bruger tid på dette.